Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? PLANgroep neemt klachten van haar cliënten zeer serieus. Als professionele organisatie hebben wij daarom een klachtenreglement. Hierin staat beschreven hoe wij omgaan met klachten. Ons doel is om te leren van fouten en onze dienstverlening ermee te verbeteren.

Klachtenreglement PLANgroep

U heeft een klacht

 • U bent niet tevreden over onze dienstverlening
 • Uw klacht kan gaan over gedragingen en/of uitlatingen van ons personeel.
  Ook kan uw klacht gaan over mensen die in opdracht van PLANgroep werken met klanten.
 • Is de gedraging en/of uitlating waarover u klaagt langer dan een jaar geleden?
  Dan hoeft PLANgroep de klacht niet te behandelen. U hoort dit dan binnen 4 weken.


Hoe dien ik mijn klacht in

 • U kunt uw klacht per post sturen naar PLANgroep: Postbus 340, 4100 AH Culemborg.
 • U kunt uw klacht mailen naar info@plangroep.nl.


Wanneer krijg ik een reactie

 • U krijgt binnen 5 werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw klacht.
 • U krijgt binnen 4 weken een inhoudelijke reactie op uw klacht.


Hoe behandelt PLANgroep mijn klacht

 • We onderzoeken uw klacht.
 • De persoon die de klacht behandelt, is zelf niet betrokken geweest bij de gedragingen en/of uitlatingen waarover de klacht gaat.
 • De klager en de persoon waarover de klacht gaat, kunnen we vragen om een toelichting.
  Van dit gesprek maken we een schriftelijk verslag.
  Dit verslag sturen we naar de klager en de persoon waarover de klacht gaat.
 • We informeren de klager schriftelijk over de uitkomst van het onderzoek naar de klacht.
  Ook laten we weten welke (eventuele) maatregelen we hebben genomen of gaan nemen.
 • PLANgroep registreert alle klachten en de uitkomsten van het onderzoek.
  We registreren de aard van de klacht en de getroffen maatregelen.
 • Alle bezwaren en klachten van klanten behandelen we met geheimhouding.
  Als we informatie van derden hiervoor nodig hebben, vragen we u vooraf om toestemming.


Als ik niet tevreden ben met de reactie van PLANgroep

 • Is de interne klachtenprocedure doorlopen en bent u ontevreden over de uitkomst?
  Dan kunt u de lokale of landelijke ombudsman vragen om de klachtbehandeling te onderzoeken.