Klachtenreglement

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? We neemt klachten van onze klanten zeer serieus. Als professionele organisatie hebben wij daarom een klachtenreglement. Hierin staat beschreven hoe wij omgaan met klachten. Ons doel is om wat wij voor u doen, steeds beter te doen.

KLACHTENREGLEMENT PLANGROEP

U heeft een klacht

 • U bent niet tevreden over wat wij voor u doen;
 • Uw klacht kan gaan over wat ons personeel doet en hoe ons personeel met u omgaat;
 • Als uw dossier langer dan twee jaar gesloten is bij ons dan zullen we u hierover berichten. We zullen de klacht dan niet meer in behandeling nemen.

Hoe dien ik mijn klacht in?

 • U kunt uw klacht via dit formulier indienen;
 • U kunt uw klacht per post sturen naar; Antwoordnummer 40, 4100 VB Culemborg

Wanneer krijg ik een reactie?

 • Wij behandelen uw klacht zo snel mogelijk en nemen binnen vier weken contact met u op.

Hoe behandelt PLANgroep mijn klacht?

 • We onderzoeken uw klacht.
 • Waar nodig zal een onpartijdige medewerker meehelpen in het onderzoek en/of de afhandeling, hiervoor zal informatie uit uw dossier worden gehaald.
 • Als het nodig is, wordt de klacht opgepakt door een persoon die zelf niet betrokken is geweest bij de vervelende gebeurtenis.
 • De persoon die de klacht indient en/of de klant waarover de klacht gaat, kunnen we vragen om uitleg. Van dit gesprek maken we een schriftelijk verslag.
  Dit verslag sturen we, als u dit wilt, naar de persoon die de klacht heeft gestuurd en/of de persoon waarover de klacht gaat.
 • Wanneer nodig, informeren wij de persoon die de klacht heeft gestuurd schriftelijk over de uitkomst van het onderzoek naar de klacht. Ook laten we weten welke (eventuele) maatregelen we hebben genomen of gaan nemen.

Als ik niet tevreden ben met de reactie op mijn klacht?

 • Is onze klachtenprocedure doorlopen en bent u ontevreden over de uitkomst?
  Dan kunt u de lokale of landelijke ombudsman vragen om de klachtbehandeling te onderzoeken.

Archivering klacht

 • We slaan alle klachten op in een centraal registratiesysteem en waar nodig in het dossier van de klant waarover de klacht gaat. We slaan hier ook de uitkomsten van het onderzoek, de aard van de klacht en de getroffen maatregelen op.
 • Alle bezwaren en klachten van klanten behandelen we met strikte geheimhouding. Als we informatie van derden hiervoor nodig hebben, en er geen sprake is van een volmacht of beschikking, vragen we u vooraf om toestemming.
 • Als u een klacht namens iemand anders indient en wij nog niet in het bezit zijn van een toestemmingsverklaring of beschikking, dient u deze mee te sturen.