De afdeling Toeslagen heeft de opgave om jaarlijks voor meer dan vijf miljoen huishoudens meer dan zeven miljoen toeslagen rechtmatig, tijdig en juist toe te kennen en uit te keren. Het afgelopen jaar zijn er grote problemen ontstaan bij de toeslagen voor de kinderopvang waardoor veel ouders getroffen zijn.

De komende periode staat in het teken van het herstellen van het geschonden vertrouwen van de burger en het herstellen en mogelijk compenseren van burgers die getroffen zijn. Het herbeoordelen, herstellen en compenseren wordt uitgevoerd door de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT), wat hiervoor speciaal is opgericht. In dit team gaan de medewerkers van Plangroep en Langhenkel-Talenter de volgende taken oppakken:

•    Het ‘Hulpteam’ heeft een faciliterende en regisserende rol om gedupeerde ouders te helpen, financieel en niet financieel;
•    Ouders met een brede hulpvraag worden zo spoedig mogelijk geholpen door bijvoorbeeld contact op te nemen met gemeenten en andere instanties (sociale advocatuur, financiële instellingen);
•    Ouders krijgen ondersteuning bij acute nood;
•    De consulent zorgt voor een gestroomlijnde samenwerking met instanties/netwerken buiten de Belastingdienst (e.g. gemeenten, koepelorganisatie, etc.).

Gemeente Purmerend. Preventieconsulent
Bij de gemeente Purmerend voeren we de vroegsignalering uit. De preventieconsulent draagt er zorg voor dat de signalen worden opgepakt van inwoners met een betalingsachterstand. Daarbij is volop aandacht voor de inwoner op alle leefgebieden. Die signalen vormen het vertrekpunt. De consulent benadert de klant (on)aangekondigd om te boordelen of de klant hulp wenst en of er sprake is van problematische schulden. In die rol neemt de consulent alle leefgebieden mee in het onderzoek.

•    Onze consulent is verantwoordelijk voor het opstellen van een plan van aanpak;
•    Ze verwijst en draagt over naar de reguliere (schuld)hulpverlening waar nodig;
•    Ze rapporteert, bewaakt en biedt nazorg indien blijkt dat de afspraken niet goed worden nagekomen.