Aan de slag voor de gedupeerden van de Kinderopvangtoeslag-affaire

“Ik geef de mensen die getroffen zijn door de Kinderopvangtoeslag-affaire weer houvast en vertrouwen om op korte termijn schuldenvrij te worden. Ik kan in mijn functie echt iets betekenen voor gedupeerde ouders”, Jermain Noslin, Persoonlijk Zaakbehandelaar Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen.

PLANgroep helpt gedupeerden Kinderopvangtoeslag-affaire
In de afgelopen jaren is heel helder geworden dat er grote problemen zijn ontstaan bij de toeslagen voor kinderopvang. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat er onder andere sprake is van harde regelgeving met een sterk alles-of-niets karakter en een grote maatschappelijke en politieke druk om fraude te bestrijden. Toeslagen rechtmatig, tijdig en juist toekennen en uitkeren aan meer dan vijf miljoen huishoudens; dat is de opgave voor Directoraat-generaal Toeslagen. De komende periode staat dan ook in het teken van het herstellen van het geschonden vertrouwen van burgers. En waar mogelijk van het compenseren van mensen die getroffen zijn. De hiervoor speciaal ingerichte Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) van de Belastingdienst, voert het proces van herbeoordeling, herstellen en compenseren uit. PLANgroep ondersteunt het UHT met de inzet van Persoonlijk Zaakbehandelaars.

Persoonlijk Zaakbehandelaar
Persoonlijk Zaakbehandelaars kunnen écht iets voor de gedupeerde ouders betekenen. Ze helpen deze ouders en bekijken waar ze precies recht op hebben. De behandelaar doet dit ten eerste door een vertrouwensband te creëren. Ze luisteren goed naar het verhaal en zijn het eerste aanspreekpunt en beantwoorden vragen. Alle informatie die van belang is voor het oordeel over een mogelijke compensatie wordt verzameld. PLANgroep levert de expertise om ervoor te zorgen dat de mensen die benadeeld zijn weer een zonnig toekomstperspectief krijgen. Lijkt een functie van Persoonlijk Zaakbehandelaar jou op het lijf geschreven? PLANgroep zoekt nog medewerkers die op korte termijn aan de slag kunnen gaan als Persoonlijk Zaakbehandelaar. Meer informatie en de mogelijkheid om te solliciteren vind je hier.