Actieplan Consumentenkeuzes 2022: een ander perspectief op geldzaken

‘Bij de één levert het woord ‘geld’ al stress op, anderen zien een wereld vol mogelijkheden en weer anderen hebben het al drie keer uitgegeven voor ze het hebben gekregen.’ Zo begon minister Kaag van Financiën haar toespraak bij de platformbijeenkomst ‘Op gedrag kun je rekenen’, georganiseerd door Wijzer in geldzaken. In deze toespraak bood Kaag het Actieplan Consumentenkeuzes 2022 aan, een samenwerking van partijen uit de financiële sector, de overheid en de gedragswetenschap, om ervoor te zorgen dat consumenten gezonde financiële keuzes maken. PLANgroep juicht deze samenwerking van harte toe en ziet uit naar de aanbevelingen.  

 

Uit wetenschappelijk onderzoek is duidelijk geworden dat consumenten vaak denken dat ze rationeel handelen, maar dit lang niet altijd het geval is. Als het om geldzaken gaat, zien we dat consumenten vaak intuïtief en snel beslissingen nemen. Middels het Actieplan Consumentenkeuzes worden wetenschap en praktijk gekoppeld, waardoor het gedrag van consumenten kan worden geanalyseerd en financiële bewustwording kan worden vergroot.

 

Binnen het Actieplan Consumentenkeuzes is gekozen om op vijf financiële thema’s te focussen: beleggen, lenen en leasen, (be)sparen, financiële verduurzaming en financiële redzaamheid. Voor financieel redzame huishoudens is het cruciaal dat er op de juiste momenten actie wordt ondernomen als het gaat om financiën. Een van de initiatieven onder het thema ‘financiële redzaamheid’ is een onderzoek naar hoe een gerechtsdeurwaarder jongvolwassenen kan helpen om (sneller) contact op te nemen bij oplopende schulden. Het doel hiervan is jongvolwassenen te helpen om de vicieuze cirkel van oplopende schulden en vermijdingsgedrag te doorbreken. Een ander initiatief binnen het actieplan om financiële redzaamheid te stimuleren is het bevorderen van vroegtijdig contact leggen tussen financiële instellingen en klanten die (financiële) hulp nodig hebben. Door eerder in contact te komen met deze doelgroep wordt onnodige escalatie van schulden voorkomen.

 

Over een jaar worden de resultaten van de nieuwe initiatieven onder het Actieplan Consumentenkeuzes bekend gemaakt. Als PLANgroep hopen we dat er door middel van deze onderzoeken wordt voorkomen dat mensen in de schulden terecht komen. Bewustwording van financiële problemen is van groot belang als het gaat om preventie van problematische schulden.

 

Eén op de vijf Nederlandse huishoudens heeft te maken met betalingsachterstanden. Voor deze mensen duurt de maand altijd nét een aantal dagen te lang. Geldproblemen kunnen zorgen voor een flinke dosis stress en het gevoel dat het einde zoek is. Het komt dan ook regelmatig voor dat mensen met betalingsachterstanden in een negatieve spiraal terechtkomen, waardoor kleine betalingsachterstanden uitgroeien tot problematische schulden. Neem in het geval van schulden dan ook altijd contact op met uw gemeente. Zij kunnen u kosteloos helpen.

 

BRON: Rijksoverheid, Wijzer in geldzaken