Beleid Plangroep en gemeenten bij tegemoetkoming energiekosten door de overheid

De overheid heeft besloten om huishoudens met een laag inkomen een eenmalige tegemoetkoming van maximaal €800,- te geven voor de hogere energiekosten.

De gemeente beslist wie er in aanmerking komt voor de tegemoetkoming. U hoeft hier zelf niets voor te doen. Plangroep heeft geen inzicht wie de tegemoetkoming zal gaan ontvangen.

Deze tegemoetkoming is bedoeld voor betaling van uw energiekosten en/of jaarafrekening. Dit betekent dat Plangroep in opdracht van gemeenten het volgende beleid zal voeren:

  • U maakt gebruik van Budgetbeheer. U betaalt uw energiekosten niet zelf. Dan zet Plangroep de tegemoetkoming ter reservering op uw beheerrekening en zal de tegemoetkoming ingezet worden ter betaling van uw energierekening of jaarafrekening. Deze tegemoetkoming kan niet worden opgevraagd om voor andere doeleinden te gebruiken.
  • U maakt gebruik van Budgetbeheer. U betaalt uw energiekosten zelf. Dan maken wij de tegemoetkoming naar u over zodat u zelf de tegemoetkoming kunt besteden aan uw energielasten.

 Zie voor meer informatie en voorwaarden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energie-thuis/stijgende-energierekening-deels-gecompenseerd