Huisuitzettingen voorkomen door er steeds eerder bij te zijn

Almeerders met beginnende geldproblemen melden zich vaak niet actief voor advies of hulp. Ze schamen zich. Of ze denken dat ze er zelf wel uitkomen. Maar vaak is er al van alles aan de hand voordat geldproblemen ontstaan. Een kleine betalingsachterstand kan dan razendsnel uitgroeien tot een grote schuld. Zo groot dat zelfs iemands woning op het spel komt te staan. Negen organisaties in Almere waaronder PLANgroep hebben hun krachten gebundeld om dat te voorkomen. Dat gebeurt binnen de projecten ‘Eropaf’ en ‘Vroeg Eropaf’ waarvoor op 13 februari twee convenanten zijn ondertekend. Persoonlijk contact en vroegtijdige signalering van problemen zijn de sleutel tot passende oplossingen.

Fotograaf: Maarten Feenstra. Op de foto ziet u van links naar rechts: Anne-Mieke de Peuter (PLANgroep), Thirza Koster (Leger des Heils), Gerard Boekhoff (De Schoor, tekenend namens Zorggroep Almere), Karin Reilingh (Ymere), Froukje de Jonge (gemeente Almere), Dillianne van den Boogaard (de Alliantie), Elly Goes (GoedeStede), Wilko Kuus (Kwintes) en Cees Verdam (GGD Flevoland).

Elke huisuitzetting door schuldenproblemen is er één te veel. Niet alleen zorgt een huisuitzetting voor veel persoonlijk leed, ook de maatschappelijke kosten zijn hoog. Het project ‘Eropaf’ komt in beeld bij huishoudens waar het water aan de lippen staat. Er ligt al een vonnis en vaak is de daadwerkelijke huisuitzetting al aangekondigd. In dat stadium is het zaak om acuut en adequaat te handelen. Bijvoorbeeld door uitstel van betalingen te regelen. Dat geeft enige rust en ruimte om de huisuitzetting af te wenden en samen met de betreffende inwoner(s) de achterliggende problemen aan te pakken.

Van pilot naar reguliere aanpak

Veel liever nog zijn organisaties erbij ver voordat problemen in een huishouden in een kritieke fase belanden. Daarom is er het project ‘Vroeg Eropaf’. Binnen ‘Vroeg Eropaf’ werken PLANgroep, de gemeente Almere, woningcorporaties de Alliantie, GoedeStede en Ymere en hulpverleningsorganisatie Zorggroep Almere (in samenwerking met De Schoor) samen. Het project is begonnen is als pilot in Almere Haven. Het blijkt goed te werken om inwoners met een beginnende huurachterstand thuis op te zoeken. Hulp bieden in dat stadium voorkomt dat problemen uit de hand lopen. In de praktijk blijkt bovendien dat inwoners erg blij zijn met de helpende hand en het luisterende oor die ze krijgen aangereikt. Met de ondertekening van het convenant gaat de proef met ‘Vroeg Eropaf’ over in een reguliere aanpak.

Streven naar uitbreiding

De woningcorporaties hebben een belangrijke functie om beginnende betalingsachterstanden en andere problemen bij hun huurders te signaleren. Die verantwoordelijkheid laten ze niet alleen blijken door samen te werken, maar ook door het project ‘Vroeg Eropaf’ mee te financieren. Het streven is dat nog meer organisaties zich achter de aanpak scharen. Bijvoorbeeld zorgverzekeraars en leveranciers van gas, elektriciteit en water. Op die manier is het mogelijk om er samen steeds eerder bij te zijn. Met als resultaat: minder huisuitzettingen in de stad. En minder Almeerders die in de problematische schulden belanden.