Landelijke aanpak vroegsignalering schulden nabij

Het ministerie van SZW heeft een subsidie beschikbaar gesteld om een extra impuls te geven aan de ontwikkeling van methoden om schulden in een vroeg stadium op te sporen en mensen met schulden te ondersteunen. De nieuw te ontwikkelen aanpak is straks beschikbaar voor alle gemeenten in Nederland. Schuldhulpverleningsorganisatie PLANgroep, de gemeenten Amsterdam en Nijmegen, Asessor en Bureau EV ontvangen deze subsidie voor het project ‘Vroegsignalering schulden landt in Nederland’. De genoemde partijen zijn koplopers binnen de vroegsignalering in Nederland.

De gemeenten Nijmegen en Amsterdam zijn nauw betrokken bij deze ontwikkeling en financieren deels mee. Arnhem, ‘s Hertogenbosch, Leeuwarden, Rotterdam, Tiel, Utrecht, Werk en Inkomen Lekstroom en Zwolle werken ook mee en delen hun kennis en ervaring. Ook energiebedrijven, woningcorporaties, waterleveranciers en zorgverzekeraars worden betrokken bij de ontwikkeling. Verder ondersteunen de NVVK en Divosa de plannen.

Waarom vroegsignalering?
Schulden zijn een groot probleem. Mensen wachten gemiddeld 5 jaar met het zoeken van hulp en hebben dan grote schulden. Bij vroegsignalering wachten gemeenten niet tot de klant zichzelf meldt, maar gaan ze actief naar de klant toe bij betalingsachterstanden. Dit gebeurt op basis van gecombineerde signalen van energiebedrijven, woningcorporaties, waterleveranciers, zorgverzekeraars en de gemeentelijke belastingen.

Wat gaat ‘Vroegsignalering Schulden landt in Nederland’ doen?
De komende jaren gaat de projectgroep een standaardmethodiek ontwikkelen om vroegsignalering in gemeenten vorm te geven. Door kennis te delen met best practices en standaarddocumenten zoals stappenplannen, projectplannen, convenanten en werkprocessen kan iedere gemeente snel aan de slag met vroegsignalering. Dit levert een enorme tijdsbesparing op voor gemeenten. Verder gaat de projectgroep een meetinstrument ontwikkelen en actief aan de slag met de ‘community vroegsignalering’ van de NVVK. Op dit forum kan informatie worden uitgewisseld en kunnen gemeenten meedenken en mee ontwikkelen.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen Anja Tijdhof (PLANgroep), projectmanager ‘Vroegsignalering Schulden landt in Nederland’ via 06 54 23 48 72.