Meer steun nodig voor mensen in financiële problemen – ook voor de middeninkomens

Op 25 januari vindt er in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek ‘Rondkomen’ plaats. Kamerleden gaan dan in gesprek met verschillende experts over verschillende groepen die niet rondkomen en niet bereikt worden voor bestaande sociale voorzieningen. Omdat dit onderwerp Plangroep aan het hart gaat heeft Plangroep haar standpunt door middel van een zogeheten position paper met de deelnemers van het rondetafelgesprek gedeeld.  

Minister Schouten heeft in haar Kamerbrief over Brede schulden van 23 november 2022 jl. bekendgemaakt dat het kabinet de komende jaren structureel €120 miljoen uittrekt voor de aanpak van geldzorgen, armoede en schulden. Dit is wat Plangroep betreft een stap in de goede richting, maar het is niet genoeg.  Om het doel te halen dat het aantal mensen met problematische schulden in 2030 te halveren is veel meer nodig. 

We zien dat steeds meer Nederlander hard geraakt worden in hun portemonnee en dat ook steeds meer middeninkomens in de financiële problemen komen, maar maatregelen om ook de middeninkomens te helpen ontbreken.  

In ons position paper roepen wij dan ook op tot de volgende maatregelen om ook deze groep te helpen: 

  • Verruimen van de inkomensgrenzen van toeslagen (huur, zorg); 
  • Verruimen van normen voor het kwijtschelden van schulden en bijzondere bijstand; 
  • Realiseren van maatwerk voor toeslagen (dus alleen energietoeslag voor de mensen die het echt nodig hebben; 
  • Gebruiken in het Toetsingsinkomen baseren op voorgaand kalenderjaar (vooraf in plaats van achteraf); 
  • Verlagen van de belasting op energie –weer terug naar 9% (zolang de energiecrisis duurt); 
  • Omzetten van betalingsachterstand van energierekeningen naar een krediet en deze mogelijk toevoegen aan een bestaande schuldregelingen.

Lees ons position paper hier Position paper Plangroep – TK Rondetafelgesprek Rondkomen (25 jan 2023).