PLANgroep gaat schuldregelingen uitvoeren in de gemeente Brummen

PLANgroep gaat nieuwe trajecten voor schuldhulpverlening uitvoeren in de gemeente Brummen. Het gaat om een pilot die loopt van 1 april tot eind 2018. PLANgroep krijgt een werkplek binnen de Stichting Welzijn Brummen (SWB). Aanmelden voor schuldhulpverlening gaat via Team Voor Elkaar.

Het afgelopen jaar is het proces van schuldhulpverlening in de gemeente Brummen op verschillende punten aangepast. Zo is er een Steunpunt Geld & Administratie gekomen bij SWB, waar iedereen terecht kan met vragen over (financiële) zaken. Dit om problemen door schulden zoveel mogelijk te voorkómen. Daarnaast is het Team Voor Elkaar betrokken bij de aanmelding voor schuldhulpverlening.

Snelle aanpak schulden

Met deze maatregelen is de drempel voor schuldhulpverlening lager geworden. Het is dan ook belangrijk dat het proces na de aanmelding voor schuldhulpverlening soepel verloopt. Denk aan een snelle intake en plan van aanpak op korte termijn. Doel is dat het traject om uit de schulden te raken snel van start kan gaan.