Plangroep verkrijgt opnieuw NVVK-Certificaat

Plangroep is opnieuw geslaagd voor de NVVK-audit. Dit betekent dat wij voldoen aan alle kwaliteitseisen en belofte die de branchevereniging voor schuldhulpverlening (NVVK) aan haar leden stelt.

De scope van de hernieuwde audit betrof de bedrijfstakken Plangroep Schuldhulpverlening, Plangroep Budgetbeheer en OBIN Bewindvoering. Er werd onder andere getoetst op koers, organisatie, medewerkers en financiële hulpverlening. De auditoren van CIIO (De certificeerder voor de professionele dienstverlening) hebben alle onderdelen van de audit positief beoordeeld en waren bijzonder lovend over de professionele en betrokken medewerkers.

“Binnen Plangroep is de afgelopen maanden volop ingezet op (laagdrempelige) bereikbaarheid. Door taakgericht werken en specifieke trainingen is de bereikbaarheid sterk verbeterd’, aldus de auditoren.

“Plangroep is trots op het resultaat. Bovendien stimuleert de certificering ons om de kwaliteit van onze dienstverlening continu te blijven verbeteren en onze cliënten de hulpverlening te blijven bieden die ze nodig hebben”, zo geven Albert Nijholt en Joost van Eijk (Directeuren Plangroep) aan.