Van schuld naar schone lei

De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving bood onlangs haar advies ‘Van schuld naar schone lei’ aan minister Schouten voor armoedebeleid aan. PLANgroep ondersteunt dit advies van harte en hoopt dat het wordt opgevolgd door de minister.

 

Wat ons betreft zijn dit de belangrijkste punten:

 

Schulden zijn een volksgezondheidsprobleem

 

Het is al langer bekend dat schulden en zorggebruik vaak hand in hand gaan. Daarom is in 2019 een Health Impactbond gesloten tussen zorgverzekeraar CZ, de gemeente Den Haag en het Instituut voor Publieke Waarden (IPW), om verzekerden te helpen met hun schulden, armoede- en/of gezondheidsproblemen. Op basis van een data-analyse werd toen duidelijk dat bij ongeveer 250 gezinnen sprake was van een complexe mix van schuld- en gezondheidsproblemen.

 

Voor deze gezinnen is de ‘Doorbraakmethode’ ontwikkeld, waarbij ondersteuning wordt geboden aan gezinnen waar te veel verschillende vormen van hulp en steun juist contraproductief werken. Binnen de Doorbraakmethode krijgt ieder gezin een aanpak op maat, waardoor versnippering in het hulpaanbod wordt tegengegaan en de cliënt zelf de regie heeft. Deze aanpak leidde ertoe dat onder cliënten het zorggebruik afnam en zij weer meer vat op hun leven kregen. Ook leverde het een flinke besparing op in maatschappelijke kosten – €22.414 per gezin in het eerste jaar. Wat betreft het beperken van schuldgebruik zijn echter nog flinke stappen te zetten. Zo kunnen gemeenten beter inzicht krijgen in schulden, armoede- en gezondheidsproblemen – door data van schuldhulpverleners zoals PLANgroep te bundelen en te analyseren. Hiermee kan effectiever worden ingezet op het beperken van genoemde problematiek.

 

PLANgroep is middels het Energieproject bezig met een soortgelijk initiatief. Hiermee zal op basis van een data-analyse een groep mensen geïdentificeerd worden die naast hun schulden, problemen ervaren vanwege de huidige hoge energieprijzen. Vervolgens zal er worden onderzocht of de energieprijzen zorgen voor tekorten in het budgetplan en welke ondersteuning hiervoor geboden kan worden. Dit laat zien dat schulden nooit een op zichzelf staand probleem zijn, wat het noodzakelijk maakt om maatwerk te bieden voor verschillende situaties waarin gezinnen en individuen kunnen verkeren.

 

Maak schuldenregelingen wettelijke afdwingbaar

 

Een schuldregeling moet sneller, maar zeker ook dwingend opgelegd kunnen worden. Wij zien echter in de praktijk dat het voor een onwillige schuldeiser vaak te veel tijd kost om bij een rechter een dwangakkoord aan te vragen en te ontvangen. Het wettelijk afdwingbaar maken van schuldenregelingen heeft duidelijk grote voordelen voor alle betrokkenen en is daarom van groot belang.

 

Adequate begeleiding

 

Wij zien dat er veel recidive plaatsvindt bij cliënten met schuldproblemen. Ook is er een groot tekort aan aandacht voor begeleiding. Zeker als het gaat om zware schuldhulpverleningstrajecten is bewind een betere oplossing, mits er tijdens en na het traject adequate begeleiding wordt aangeboden.

 

Eén op de vijf Nederlandse huishoudens heeft te maken met betalingsachterstanden. Voor deze mensen duurt de maand altijd nét een aantal dagen te lang. Geldproblemen kunnen zorgen voor een flinke dosis stress en het gevoel dat het einde zoek is. Het komt dan ook regelmatig voor dat mensen met betalingsachterstanden in een negatieve spiraal terechtkomen, waardoor kleine betalingsachterstanden uitgroeien tot problematische schulden. Neem in het geval van schulden dan ook altijd contact op met uw gemeente. Zij kunnen u kosteloos helpen.

Bron: Doorbraakmethode, Raad Volksgezondheid & Samenleving