Verklaring PLANgroep n.a.v. mediaberichten over dienstverleningÍ

UPDATE (25 februari): Voor PLANgroep heeft het de hoogste prioriteit om mogelijke klachten van cliënten zo snel mogelijk op te lossen. Daarom hebben we Radar ook na de uitzending (nogmaals) gevraagd om de klachten die zij hebben ontvangen met ons te delen. Het is zeer teleurstellend dat hier door Radar nog steeds geen gehoor aan is gegeven.

 

Maandag 21 februari is in een uitzending van Radar – in samenwerking met platform Investico – aandacht besteed aan de dienstverlening aan een aantal cliënten van PLANgroep.

De uitzending van Radar en gerelateerde mediaberichten betreffen een zeer eenzijdige voorstelling van zaken. Schuldhulptrajecten zijn vaak complex en om cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn werkt PLANgroep samen met verschillende betrokkenen – zoals uiteraard de cliënten maar ook schuldeisers – waarbij iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Om de situatie van individuele cliënten te kunnen beoordelen dienen alle gebeurtenissen op een juiste wijze op een rij gezet te worden. Dit is door Radar onzorgvuldig gedaan. Wij hebben Radar voor de uitzending verschillende keren verzocht om alle klachten met ons te delen, maar helaas was Radar hier niet toe bereid. Hierdoor hebben wij niet de gelegenheid gehad om de klachten nader te bestuderen en op te lossen indien ze terecht waren. Mede hierdoor ontstaat een zeer verkeerd beeld en wordt geen recht gedaan aan de dienstverlening die PLANgroep al sinds 1989 levert aan op dit moment meer dan 19.000 cliënten.

Vorig jaar hebben we een korte periode te maken gehad met een slechte bereikbaarheid van medewerkers en betalingsachterstanden. Vanwege corona was er een hogere uitval van medewerkers, en door krapte op de arbeidsmarkt was het een uitdaging was om gekwalificeerde medewerkers te vinden en te behouden. Daarnaast zijn we overgestapt naar een nieuw ICT systeem. We hebben maatregelen genomen en nu zijn deze problemen grotendeels opgelost.

PLANgroep staat voor toegankelijke hoogwaardige dienstverlening en wij zijn er juist voor onze cliënten die financiële zorg nodig hebben. Zij verdienen de best mogelijke begeleiding en ondersteuning: 89% van onze cliënten die bij ons een schuldhulptraject volgen ronden dit traject binnen 3 jaar succesvol af. Mochten er om welke reden dan ook klachten zijn, dan nemen wij dat heel serieus en gaan wij graag in gesprek om de situatie nader te onderzoeken en oplossingen te realiseren.

Wij begrijpen dat deze publicaties in de media verwarrend kunnen zijn. Wilt u hierover praten met een van onze medewerkers? Bel dan via 0345-479789. Mailen kan natuurlijk ook: info@plangroep.nl. Wij helpen u graag.