Vroeg Eropaf en Financieel Service Punt

In de gemeente Rijswijk is op 5 september het nieuwe Financieel Service Punt (FSP) geopend. Ook is er een convenant Vroeg Eropaf getekend. Met dit convenant gaan de gemeente, Rijswijk Wonen, Vidomes, Dunea, Menzis, CZ, VGZ, Zilveren Kruis, Zorg en Zekerheid en Amargi samenwerken om inwoners met betaalachterstanden eerder in beeld te krijgen en hulp aan te bieden. PLANgroep heeft dit mooie project ondersteund bij de opstart en implementatie.

Financieel Servicepunt Rijswijk (FSP)
Bij het Financieel Servicepunt Rijswijk kunnen inwoners van Rijswijk terecht met al hun vragen over geldzaken. Vragen aan het FSP kunnen gaan over betalingsachterstanden en schulden, schuldhulpverlening, maar ook over budgetteren en het voorkomen van geldproblemen. Inwoners kunnen laagdrempelig tijdens inloopspreekuren langskomen.

Vroeg Eropaf
Naast de opening van het Financieel Servicepunt Rijswijk, is ook het convenant ‘Vroeg Eropaf Rijswijk’ getekend. Dit is een landelijk initiatief dat erop gericht is om betalingsachterstanden van inwoners eerder te signaleren. De gemeente werkt hierbij samen met diverse organisaties, zoals woningbouwverenigingen, zorgverzekeraars en energieleveranciers. Als er signalen zijn dat inwoners betalingsachterstanden hebben gaan hulpverleners van het FSP langs voor een persoonlijk adviesgesprek. De ervaring leert dat mensen vaak blij zijn met het huisbezoek van de hulpverleners. Veel mensen vinden het moeilijk om zelf stappen te zetten om hulp te vragen. Het bezoek en luisterend oor van de hulpverleners kan dan net het juiste zetje zijn.