Vroegsignalering van schulden tijdens Coronacrisis

De Coronacrisis vraagt van gemeenten en samenwerkingspartners een nieuwe wijze van kijken en uitvoeren van dienstverlening. Er wordt ongelooflijk veel gedaan om de dienstverlening, die juist voor kwetsbare mensen zo belangrijk, is voort te zetten. Dat is prachtig om te zien en wij zijn blij dat we daar als PLANgroep een flinke bijdrage aan mogen leveren.

Vroegsignalering van schulden

Een mooi voorbeeld is vroegsignalering van schulden. Waar in de meeste gemeenten vroegsignalering van schulden wordt uitgevoerd met huisbezoeken, kan dat nu niet meer. Maar ook hier zijn er verschillende nieuwe initiatieven om mensen toch vroegtijdig te kunnen helpen. Met behulp van (beeld)bellen, email en uitnodigende brieven bijvoorbeeld. En hoe belangrijk is dat. Juist als je bij beginnende betaalachterstanden hulp kunt bieden aan inwoners, is er veel te winnen. In de eerste plaats voor de inwoner zelf (die snel weer perspectief ziet), maar ook voor de crediteuren en de professional. Veel crediteuren bieden op dit moment extra mogelijkheden voor uitstel van betaling of het maken van afspraken over een betalingsregeling. De professional kent de mogelijkheden, kan snel schakelen en zo ook ondersteunen om sneller een oplossing te bieden voor de financiële problemen. Ook in Coronacrisistijd is de vroegsignalering van schulden dus een mooi instrument om problematische schulden te voorkomen.

Aan de slag met vroegsignalering

Niet alle gemeenten zijn al met vroegsignalering van schulden aan de slag. Misschien is het nu een goed moment om tóch een start te maken. Projectleiders van PLANgroep ondersteunen gemeentes bij het inrichten van vroegsignalering en bij de implementatie van de uitvoering.

Ook leveren we gemeentes ondersteuning door middel van (tijdelijke) uitvoeringscapaciteit. Sinds 1 januari 2021 is vroegsignalering van schulden een wettelijke taak voor alle gemeenten. Door nu een start te maken is de gemeente ook gelijk voorbereid op de uitvoering van die nieuwe wettelijke taak. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Anja Tijdhof, 06-54234872, atijdhof@plangroep.nl