Vroegsignalering van schulden werkt

Positieve effecten zichtbaar in monitor

PLANgroep heeft de afgelopen twee jaar een actieve rol gespeeld in het project ‘Vroegsignalering schulden landt in Nederland’. Dit project heeft in de afgelopen twee jaar gemeenten ondersteund bij het vroeg signaleren van schulden. Nu dit sinds 1 januari 2021 een wettelijke taak is voor gemeenten, wordt het project afgerond en zijn de eerste positieve resultaten zichtbaar. Gemeenten bereiken een volledig nieuwe doelgroep waarvan 38% van de burgers door gemeenten geholpen worden met een korte en goedkopere interventie. Daarnaast wordt 30% eerder opgespoord terwijl ze al grotere problemen hadden en zelf nog geen hulp hadden gezocht. Resultaten waar we trots op zijn!

Deze uitkomsten zijn op 7 juni 2021 gepresenteerd tijdens de landelijke (online) bijeenkomst Vroegsignalering. Anja Tijdhof, projectleider PLANgroep, leidde de bijeenkomst en Anne-Mieke de Peuter, directeur PLANgroep, schoof aan bij het ronde tafelgesprek. In aanwezigheid van minister Koolmees van SZW,  werd het dashboard van de monitor ‘Vroegsignalering schulden’ gelanceerd.

Het project, dat tot stand is gekomen met subsidie van SZW, is uitgevoerd samen met de gemeenten Amsterdam en Nijmegen, Asessor en Bureau EV. Op de website www.vroegsignaleringshv.nl is over enkele weken de bijeenkomst terug te kijken

Overdracht kennis en ervaring
Met het afsluiten van het project wordt de monitor Vroegsignalering overgedragen aan Divosa, die deze verder ontwikkelt voor en samen met gemeenten. De opgebouwde kennis en ervaring en het grote netwerk wordt overgedragen aan het VNG-programma Verbinden Schuldendomein. Dit programma verzorgt de implementatieondersteuning aan gemeenten voor de wetswijzigingen in het kader van de Brede Schuldenaanpak van het kabinet.

Bekijk aanvullende achtergrondinformatie