Beleidsadviseur Schuldhulpverlening

Locatie: Noord Holland

Introductie

Wij zijn op zoek naar een Beleidsmedewerker Schuldhulpverlening voor 16 uur per week voor de duur van 6 maanden. Optie tot verlenging.

Functie

Beleidsadviseur SHV is projectleider van de aanbesteding SHV en coördineert alle werkzaamheden op het terrein van Schuldhulpverlening. Je zoekt actief de verbinding met de andere beleidsterreinen op. Je bent eerste sparringspartner voor collega’s, management en bestuur. Samen met lokale en regionale collega’s en partijen werk je aan vraagstukken op het gebied van schulden en armoede,

Functie-eisen

 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsmedewerker in het sociaal domein bij een gemeentelijke instelling (eis);
 • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als beleidsmedewerker schuldhulpverlening (eis);
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaringen in de afgelopen 10 jaar als beleidsmedewerker sociaal domein bij een gemeente;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als beleidsmedewerker schuldhulpverlening;
 • Aantoonbare werkervaring met het voeren van regionale overleggen op het gebied van werk en inkomen;
 • Uiterlijk beschikbaar per 4 januari 2022.


Gevraagde competenties:

 • Iemand die vernieuwend denkt, durft en doet, vanuit het perspectief van onze inwoners en (lokale en regionale) partners;
 • Mensen en ideeën weet te verbinden in een politieke omgeving;
 • Ideeën vertalen in een concreet en resultaatgericht plan van aanpak;
 • Project- en planmatig werken en anderen kunnen meenemen in deze werkwijze;
 • Snel kunt schakelen en handelen. Deadlines zijn geen probleem;
 • Tijdens overleggen gevraagd en ongevraagd advies durft te geven;
 • Het fijn vindt om eigen uren in te delen;
 • Een groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft.