Beleidsmedewerker Schuldhulpverlening en Debiteuren

Locatie: Limburg

Introductie

Voor een gemeente in Limburg zoek ik een beleidsmedewerker voor 32 uur per week. Duur drie maanden met een optie van twee verlengingen van 3 maanden. Startdatum 24 augustus 2020.

Organisatie

Team Beleid Maatschappij is een samenvoeging van alle beleidsmedewerkers en –ondersteuners en contractmanagers op de volgende beleidsterreinen: WMO, jeugd(zorg), openbare orde en veiligheid, drugsbeleid, ouderenbeleid, integratiebeleid, inkomensondersteunings- en armoedebeleid en volksgezondheid. Het team is verantwoordelijk voor beleid en regievoering op genoemde terreinen en deels ook voor de uitvoering daarvan. Opgave van het team is o.a. het verder integreren van het veiligheidsbeleid en het sociaal beleid

Functie

Wat ga je doen?

 • Je bent verantwoordelijk voor het beleid en het netwerkbeheer op het terrein van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Een belangrijke prioriteit is een nieuw Beleidsplan schuldhulpverlening dat 1 januari 2021 opgesteld moet zijn;
 • Je bent verantwoordelijk voor integraal beleid op het terrein van debiteuren Participatiewet. Hieronder verstaan we o.a. terugvordering en verhaal, invordering, boete-oplegging en afstemming. Een belangrijke prioriteit is nieuw debiteurenbeleid dat 1 januari 2021 als opleverdatum heeft;
 • Je werkt samen met de beleidsmedewerker inkomensondersteunings- en armoedebeleid. In verband met zijn vakantie in september 2020 verzorg je de noodzakelijke vervanging tijdens die periode. Hieronder valt o.a. het leveren van een bijdrage aan het begrotingsproces;
 • Je adviseert de portefeuillehouder(s) over nieuwe wetgeving en gemeentelijk beleid;
 • Je denkt proactief mee over maatschappelijke vraagstukken die o.a. de thema’s schuldhulpverlening en debiteuren raken;
 • Je adviseert bij de implementatie van het beleid, waarbij je het belang van de burger én van de organisatie in beschouwing neemt;
 • Je bent voor onze gemeente in regionale en provinciale verbanden actief op jouw beleidsterreinen;
 • Je bent onze accounthouder voor de GR Kredietbank Limburg;
 • Je werkt actief samen met in- en externe ketenpartners en stichtingen die actief zijn in het voorliggende veld op het gebied van schulden en inkomensondersteuning.


Functie-eisen

Wie ben jij?

 • Je hebt een HBO werk- en denkniveau, blijkend uit opleiding en/of werkervaring;
 • Je hebt ervaring als beleidsmedewerker en je wordt enthousiast van het werken in een variabele en complexe omgeving;
 • Je hebt kennis van schuldhulpverlening en/of het beleidsveld debiteuren (Participatiewet);
 • Je hebt goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden die jou in staat stellen om keuzes adequaat en overtuigend te onderbouwen;
 • Je bent bestuurlijk sensitief en kunt je verplaatsen in de wensen en behoeften van diverse stakeholders;
 • Je hebt analytisch vermogen en kunt op een niet-oordelende wijze kijken naar vraagstukken waarbij je het spanningsveld van conflicterende belangen overziet;
 • Je bent je bewust van de afhankelijkheid tussen beleid en uitvoering en zoekt uitdrukkelijk de verbinding ertussen;
 • Je hebt het vermogen om snel een netwerk op te bouwen waarin op basis van wederkerigheid kennis wordt uitgewisseld en resultaten worden bereikt.


Inlichtingen

Erik Verkade +

Sollicitatie

Erik Verkade +