Consulent vroegsignalering schulden

Locatie: regio Utecht

Introductie

Voor een gemeente in de regio Utrecht zoek ik een medewerker Vroegsignalering voor 15 uur in de week.Voor de periode 1 oktober 2020 tot 1 oktober 2021.

De gesprekken vinden plaats in week van 21 september.

Functie

De nadruk ligt bij vroegsignalering op een outreachende aanpak. Daarbij is volop aandacht voor de inwoner op alle leefgebieden. Hierbij is het signaal van betalingsachterstanden het vertrekpunt.

De consulenten werken op onaangekondigd en outreachend basis om de inwoners met beginnende betaalachterstanden, of (problematische) schulden te bereiken. In die rol signaleren de consulenten waar behoefte aan is bij de inwoner op alle leefgebieden.

De consulenten zijn verantwoordelijk voor het opstellen van een Quickscan met oplossingsrichtingen. En voorts het goed verwijzen en warm overdragen naar reguliere (schuld) hulpverlening waar nodig. En wordt nazorg geboden indien na zes maanden blijkt dat de afspraken niet goed worden nagekomen.


Functie-eisen


De competenties kennis, vertrouwen en ervaringen worden getoetst tijdens het gesprek:

 • Outreachend kunnen werken
 • Kunnen plannen.
 • Analytisch vermogen.
 • Goed kunnen registreren en monitoren.
 • Teamspeler.
 • Gesprekken kunnen voeren volgens de principes van motiverende gespreksvoering.
 • Bereid op te pionieren/iets nieuws op te zetten.


 • Je hebt een afgeronde opleiding HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in de afgelopen 5 jaar in een vergelijkbare functie
 • Je hebt aantoonbare inhoudelijke kennis van wet-en regelgeving Wgs, Beslagwet, Participatiewet, Sociale verzekeringswetten
 • Je hebt aantoonbare kennis van gemeentelijk beleid op het gebied van schuldhulpverlening en armoede
 • Je hebt aantoonbare kennis op hoofdlijnen van WMO en Jeugdwet.