Consulent Vroegsignalering

Locatie: Diverse locaties

Introductie

Zoals bekend treedt per 1 januari 2021 de nieuwe Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening in werking. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat vroegsignalering in de wet verankerd is.

De gewijzigde Wgs vraagt van de gemeente extra inzet op meerdere terreinen, zoals bijvoorbeeld het acteren op ieder binnengekomen signaal.

Voor de ondersteuning van gemeenten bij Vroegsignalering zoek ik consulenten die ervaring hebben met vroegsignalering en budgetcoaching.

Organisatie

PLANgroep heeft ervaring met de implementatie én uitvoering van gedifferentieerde vroegsignaleringsactiviteiten in een kleine 40 gemeenten.

PLANgroep helpt gemeenten dan ook graag bij de ondersteuning van deze processen.Functie

De nadruk ligt bij vroegsignalering op een outreachende aanpak. Daarbij is volop aandacht voor de inwoner op alle leefgebieden. Hierbij is het signaal van betalingsachterstanden het vertrekpunt. De gemeenten willen inwoners die zelf niet zo gemakkelijk aankloppen bij de gemeente toch bereiken. Als Consulent werk je op (on)aangekondigde en outreachende basis om de inwoners met beginnende betaalachterstanden, of (problematische) schulden te bereiken. In die rol signaleer je waar behoefte aan is bij de inwoner op alle leefgebieden.

 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van een Quickscan met oplossingsrichtingen;
 • Je verwijst en draagt warm over naar reguliere (schuld) hulpverlening waar nodig;
 • Je biedt nazorg indien blijkt dat de afspraken niet goed worden nagekomen.

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde opleiding HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening;
 • Je hebt minimaal 1 jaar ervaring in de afgelopen 2 jaar in een vergelijkbare functie;
 • Je hebt aantoonbare inhoudelijke kennis van wet-en regelgeving Wgs, Beslagwet, Participatiewet, Sociale verzekeringswetten;
 • Je hebt aantoonbare kennis van gemeentelijk beleid op het gebied van schuldhulpverlening en armoede.

Competenties:

 • Outreachend kunnen werken;
 • Kunnen plannen;
 • Analytisch vermogen;.
 • Goed kunnen registreren en monitoren;.
 • Teamspeler;
 • Gesprekken kunnen voeren volgens de principes van motiverende gespreksvoering;
 • Bereid om te pionieren/iets nieuws op te zetten;
 • Pre: Je hebt aantoonbare kennis op hoofdlijnen van WMO en Jeugdwet.