Gedragscoach Schuldhulpverlening

Locatie: Regio Zuid-Holland

Introductie

Voor een gemeente in de regio Zuid-Holland zoeken wij een Gedragscoach.

Organisatie

Coaching is ondersteuning, gericht op financieel verantwoord gedrag, waarin gewerkt aan daarvoor noodzakelijke competenties. Deze vorm van begeleiding wordt geboden door professionals, zo mogelijk gedragen door deskundige en gemotiveerde maatschappelijke organisaties onder de uitvoeringsverantwoordelijkheid van het Financieel Servicepunt.

In beginsel moet een gedegen analyse van de financiële zelfredzaamheid en de capaciteiten plaatsvinden op basis waarvan het beoogde einddoel van het traject wordt bepaald. Door systematisch met een effectief bewezen methodiek aan deze doelen te werken wordt aan het einde van het traject de maximaal haalbare zelfredzaamheid bereikt en is de inwoner financieel zelfredzaam of heeft het juiste ondersteuningsaanbod (bijvoorbeeld ondersteuning door eigen netwerk of bewindvoerder). Het bieden van ondersteuning blijft maatwerk en kan een mix zijn van lichte(re) of zwaar(dere) vormen hulp/ dienstverlening. Terwijl bij de ene klant het doel kan zijn om volledig financieel zelfredzaamheid te bereiken kan bij de andere om stabilisatie in combinatie met (structurele) ondersteuning op maat het resultaat zijn.

Kernelementen in de methodiek, die de coach hanteert, zijn “(nieuwe) uitgangspunten in de klantbejegening” en “competentie-ontwikkeling naar financiële zelfredzaamheid”.


Functie

Het doel van gedragsmotivatie is om het achterliggende gedrag dat de financiële problemen heeft veroorzaakt, te veranderen.

Onderliggende basis gedragingen, waarop de klant begeleid moet worden zijn bijvoorbeeld:

 • Verantwoordelijkheid nemen;
 • Vergroten zelfredzaamheid;
 • Weerbaarheid;
 • Omgaan met stress;
 • Verbeteren sociale vaardigheden.

De professionals, die de coaching bieden, dienen in de aanpak mee te nemen hoe de zelfredzaamheid wordt gemeten en getoetst.

Outreachend werken is uitdrukkelijk onderdeel van de wijze waarop wij binnen het FSP de klant benaderen. Bij vroegsignalering is ook sprake van huisbezoeken. Binnen het vroegsignaleringsteam werken consulenten Schuldhulpverlening en coaches FSP samen. Wij verwachten van de FSP coach dat deze ervaring heeft met outreachend werken.

Functie-eisen

Criteria:

 • Een afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau;
 • In het bezit van een geldig certificaat budgetcoach;
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van coaching bij schuldhulpverlening/financiële dienstverlening in de afgelopen 5 jaar.

Competenties:

 • Initiatief;
 • Klantgericht;
 • Overtuigingskracht;
 • Samenwerkingsgericht.


Inlichtingen

Flextender +070 – 326 19 66

Sollicitatie

Flextender +070 – 326 19 66