Senior Schulddienstverlener

Locatie: Regio Eindhoven

Introductie

In de regio Eindhoven ben ik op zoek naar een Senior Schuldhulpverlener. (geen uitvoering),  28-32 uur tot het einde van het jaar met optie tot verlenging.

Functie

Je gaat werken bij de afdeling Sociaal Domein, team “Rondkomen en Leren”. Dit nieuwe team bestaat uit de units: Leerplicht/RMC, SDV, BBM, kwaliteitsadviseurs en Functioneel Beheer. Met ongeveer 40 enthousiaste collega’s zet dit team zich in met veel ambitie voor de opgaves onze stad.

Een greep uit je taken:

 • Je bent de spil en het centrale aanspreekpunt voor de organisatie als het gaat om SDV; je stimuleert samenwerking met collega teams binnen en buiten het Sociaal Domein,
 • Je zet in op ketensamenwerking, outreachend werken en op het vergroten van de bekendheid.
 • Je bent een volwaardig sparringpartner voor de teamleider en beleidsmedewerkers op het gebied van Schulddienstverlening.
 • Je bent de vraagbaak voor de professionals (proces, inhoud en systeemgebruik) en zet je in om hen te versterken nog beter te acteren als stevige en lerende professionals.
 • Jij bent inhoudelijk expert op het gebied van SDV en fungeert als klankbord, bespreekt gecompliceerde casussen, pelt deze af en bespreekt mogelijke twijfels.
 • Je stimuleert en faciliteert de persoonlijke, professionele ontwikkeling in relatie tot werken volgens de bedoeling, bijvoorbeeld door het organiseren van intervisie, supervisie, casuïstiek bespreking en bijeenkomsten
 • Daarnaast informeer en stem je operationele zaken af met interne (bijzondere bijstand, procesregie, etc.) en externe partners (NVVK, sociale teams, bewindvoerders, voorliggend veld, rechtbank etc.).
 • Je verricht intern onderzoek, signaleert risico´s, operationaliseert of adviseert over verbeter- en/of knelpunten met betrekking tot inrichting van het proces, systeem, kwaliteit en dienstverlening.
 • Je signaleert, volgt en evalueert relevante ontwikkelingen in het vakgebied.

Functie-eisen

We zoeken een betrokken collega en teamspeler op wie de gemeente en haar inwoners kunnen bouwen en vertrouwen. Voor deze functie heb je:

 • HBO denk- en werkniveau richting SJD of soortgelijk;
 • Aantoonbaar 5 jaar vakgerichte kennis van SDV;
 • Een bepaalde mate van senioriteit;
 • Kennis en ervaring met versterken van professionals; hieronderverstaan we het optimaal benutten van kwaliteiten en eigenschappen van groepsleden, het regelmatig bespreken van de stand van zaken, het monitoren van voorgang en afstemming en medewerkers ondersteunen bij hun werkzaamheden;
 • Aansprekende resultaten geboekt binnen het sociaal domein en ben je in staat het verschil te maken, wat je kunt staven met concrete voorbeelden en resultaten welke we graag terugzien in je motivatie.