Specialist Vroegsignalering

Locatie: Regio Brabant

Introductie

We zijn op zoek naar een ervaren medewerker voor de vroegsignalering. 32 tot 36 uur en start zo spoedig mogelijk. Periode tot 1 april 2022 met optie tot verlenging.

Functie

Als specialist Vroegsignalering anticipeer jij op financiële problemen bij inwoners ter voorkomen van schulden.

Taken:

 • Opstellen van een Plan van Aanpak met oplossingsrichtingen zoals het aanvragen van regelingen en voorzieningen om het inkomen op orde te krijgen en/of het opzetten van betalingsregelingen als er geen problematische schulden zijn.
 • Onaangekondigd en outreachend samen met generalist benaderen van inwoners met beginnende betaalachterstanden of problematische schulden;
 • Pro actief helpen met het oplossen van het financiële probleem;
 • Zicht krijgen op achterliggende financiële problematiek en doorverwijzen naar meer gespecialiseerde hulpverlening;
 • Verwijzen van inwoners naar schuldhulpverlenende en maatschappelijke instanties;
 • Het opbouwen en onderhouden van een netwerk (schuldhulpverlenende- en maatschappelijke instanties);
 • Creëren van draagvlak voor vroegsignalering bij alle betrokken partijen.

Functie-eisen

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Kennis van Wet- en regelgeving schuldhulpverlening,
 • Bekend / comfortabel zijn met een Outreachende werkwijze;
 • Stevige gespreksvaardigheden;
 • Empathisch vermogen;
 • Kennis van financiële problematiek en inkomensverruimende maatregelen (Wgs, PW, sociale zekerheid,schulden, beslagvrije voet, budgetteren, toeslagen etc);
 • Analytisch denken (inventariseren en plan van aanpak maken);
 • Klantgericht, dienstverlenend denken;
 • Ervaring met verschillende doelgroepen en multi problematiek;
 • Flexibel kunnen werken;
 • Kennis en ervaring van juridische aspecten omtrent schulden en crisissituaties;
 • Kennis van samenwerkende organisaties (Maatje040, Voedselbank, WPF XL, Sociaal Raadslieden);
 • Kennis van budgetcoaching en budgetbeheer.

Contact

Annemiek Swart