Strategisch Beleidsadviseur Minimabeleid en Schulddienstverlening

Locatie: Apeldoorn

Introductie

Ik zoek een ervaren Strategisch Beleidsadviseur Minimabeleid en Schulddienstverlening voor de Gemeente Apeldoorn. Werken voor Apeldoorn, betekent werken voor een open en ambitieuze organisatie. Met 162.000 inwoners zijn zij de 11e gemeente van Nederland.

Het startmoment van deze opdracht is uiterlijk de eerste week van november 2020. De gemiddelde tijdsbesteding is 36 uur per week. De contractduur bedraagt 5 maanden en 1 mogelijke verlenging van nog eens 3 maanden.


Functie

Je adviseert over complexe onderwerpen die spelen op het gebied van Werk en Inkomen.
Je ontwikkelt een visie, strategie en oplossingsrichtingen op basis van de input die je haalt bij de uitvoering, inwoners, bestuur en netwerkpartners. Jij zorgt ervoor dat de goede interne en externe partners aan tafel komen, zodat je tot een concreet resultaat komt dat meetbaar bijdraagt aan ons bestuurlijke doelen:
Kansen op de regionale arbeidsmarkt nemen toe voor inwoners, ”Inwoners doen mee”; werken, volgen scholing of zijn maatschappelijk actief. En inwoners komen uit met hun inkomen en zijn financieel zelfredzaam. Je draagt bij aan de Kadernotitie Sociaal Domein, dit doe je samen met je collega beleidsadviseurs. Daarnaast neem je samen met een andere collega deel aan de Projectgroep “Apeldoorn werkt mee” en ben je medeverantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling en uitrol van verschillende participatie arrangementen. Je denkt mee over een Handhavingsplan en pakt verschillende klussen op rondom Schuldhulpverlening en het Armoedebeleid. Natuurlijk ben je bereid alle andere voorkomende werkzaamheden aan te pakken.

Functie-eisen

 • Je bent adviseur met een bij voorkeur afgeronde academische opleiding;
 • die de afgelopen 10 jaren ervaring heeft opgedaan bij merendeel gemeenten met meer dan 100.000 inwoners op het gebied van Werk en Inkomen.
 • Jij kent de ketenpartners die hierbij een rol spelen en snapt vanuit jouw vakmanschap welke belangen zij hebben.
 • Je bent gestructureerd van aard en stelt je flexibel op.
 • Je bent proactief.
 • Je kunt hoofd en bijzaken goed van elkaar scheiden.
 • Je hebt een ‘hands on’ mentaliteit.
 • Je bent een snelle denker en een echte samenwerker.
 • Je bent innovatief. Daarbij heb je altijd het concrete resultaat dat je wilt halen voor ogen.
 • Je weet van aanpakken, maar neemt ook tijd voor reflectie.
 • Je hebt een visie op Werk en Inkomen en denkt strategisch waar nodig, maar weet ook goed hoe je collega’s in de uitvoering het beste kunt ondersteunen.
 • Je bent in staat om op verschillende niveaus te schakelen en je past jouw mondelinge en schriftelijke communicatie hierop aan.
 • Je hebt een stevige eigen visie, weet deze te onderbouwen en laat je niet snel uit het veld slaan.
 • Als adviseur weet je echter de belangen en argumenten van anderen op waarde te schatten en neem je deze mee in jouw advies.
 • Je laat zien dat je eigenaar bent van de resultaten waar je voor aan de lat staat.
 • Daarbij hoort ook dat je gevoel hebt voor bedrijfsvoering. Je kent de P&C-cyclus op je duimpje, kunt goed plannen en weet dat beleid uitvoeren ook geld kost.