Traineeship bewindvoerder

Locatie: landelijk

Introductie

Impact maken op mensenlevens als bewindvoerder, bij ons kan je het vak leren in een ontzettend mooi leer-werktraject van 3 jaar.


Als bewindvoerder behartig je de financiële belangen en creëer je inzicht,  bescherm je de cliënt en zorg je dat er (financiële) rust ontstaat.  Een bewindvoerder brengt het leven van een cliënt administratief op orde. Belangrijke taken zijn het beheer van inkomen en vermogen, het betalen van de vaste lasten en het leefgeld. Naast het voeren van de administratie worden de belastingzaken geregeld, verzekeringen afgesloten, eventuele schulden opgelost en inkomenstoeslagen aangevraagd. Over het geheel legt de bewindvoerder verantwoording af aan de cliënt en aan de kantonrechter.


Organisatie

PLANgroep, impact op levens van mensen

PLANgroep iseenambitieuzeen maatschappelijk betrokkenorganisatiemetmeer dan30 jaar ervaring in de schuldhulpverlening, bewindvoering en budgetbeheer.We omschrijvenonszelfalsno-nonsens,westaan voor kwaliteiten deintegriteit van onze mensen. Als commerciële organisatiereagerenweflexibel op vragen van onze klantenen denkenmet onze klanten meezodat wede beste oplossingkunnenbieden. De rechtbanken waar wij voor werken zitten door het gehele land.


Functie-eisen

Uitblinken als trainee bewindvoerder

AlsTrainee bewindvoerder verwachten wedat je kan werken opHbo-niveau, bijvoorbeeld met een HBO SJD/Rechten-diploma of MBO 4-diploma met enkele jaren werkervaring.Ook andere HBO opleidingen en eenijzersterkemotivatie kan ons overtuigen.Het is tenslotte ook de persoonlijkheid die de baan maakt.Jij bent te typeren als daadkrachtigencommunicatief in woord en geschrift.Jevindthet een uitdaging omveelballen in de lucht te houdenen kanschakelen tussen verschillende partijen. Denk hierbij aancliëntbegeleiders, cliënten, schuldeisers, budgetbeheerders en rechtbanken.


Aanbod

Samenwerken, jij en PLANgroep

Het traineeschip wordt betaald door PLANgroep, dit is inclusief opleiding, terugkomdagenen eenvolledig salaris.

Na het behalen van je basiscertificaat binnen 2 maanden vanaf de start van het traineeshipen een positief advies vanuit de organisatie krijg jeeen arbeidscontract van 12 maanden met PLANgroep. Je gaat dan aan de slag alsassistent bewindvoerder en onder begeleiding van een professional het vakgebied eigen maken. Door het jaar heenzijn erstudiedagen georganiseerdeninvesterenwein je persoonlijke ontwikkeling.

Met het basiscertificaat op zak ontvang je een goed salaris, inclusiefeen aantrekkelijk “medewerker benefits-pakket” zoals bonus, reiskostenvergoeding, pensioenen en verzekeringen.


Contact

Kitty van Renswoude - Mink