Vragen en antwoorden naar aanleiding van de online medewerkersbijeenkomst

Inleiding

Tijdens de online medewerkersbijeenkomst van 7 september hebben we helaas niet alle vragen in de chat kunnen beantwoorden. We hebben een overzicht gemaakt, waarin alle vragen en antwoorden op een rij staan. We hebben daarbij onderscheid gemaakt tussen schuldhulpverlening/budgetbeheer en vragen met betrekking tot bewindvoering.

SHV en BBH

 1. Waar gaat de backoffice plaatsvinden?
  Voor nu zal de backoffice in Culemborg zijn, omdat daar veel mensen werken. Mocht later blijken dat het handiger is om de backoffice (gedeeltelijk) op een andere locatie onder te brengen, dan wordt het aangepast.
 2. Gaat team services van Plangroep hier ook in /of onder vallen?
  Ja, dit zal worden opgenomen in de backoffice.
 3. Kennis van specifieke dossiers is toch ook nodig om extra geld te kunnen goedkeuren?
  Zeker, medewerkers gaan goed ingewerkt worden. Juist omdat het onderdeel is van de backoffice is het belangrijk dat alle expertise aanwezig is, dus ook de kennis over de dossiers en de gemaakte afspraken.
 4. Het belteam is dat dan een aparte functie of maakt iedereen daar deel van uit?
  Het is een specifiek belteam, dat onderdeel is van de backoffice.
 1. Gaat de front office alleen de aanvragen voor extra gelden behandelen of ook andere zaken?
  De meeste extra geldaanvragen zullen binnenkomen bij het belteam en dat is backoffice. Zij zullen deze aanvragen behandelen. Of ze ook andere zaken gaan doen wordt later ingevuld. We zijn nog bezig met het invullen van de functieprofielen.
 1. Hoe worden klanten betrokken in dit proces?
  We gaan opdrachtgevers in ieder geval proactief informeren over de verbeteringen die we doorvoeren. Klanten zullen geïnformeerd worden via o.a. de website en de gesprekken met onze medewerkers.
 1. Ik zie nu een tijdbalk tot en met december 2021. Maar wanneer is de wens om dit allemaal echt in vorm te hebben en actief mee om te gaan?
  We zijn nu druk met de samenvoeging van SHV en BBH. De werkgroep is inmiddels samengesteld en we streven naar begin 2022. Als we een duidelijke tijdlijn hebben zullen we deze uiteraard met jullie delen.
 1. Dus backoffice gaat budgetbeheer doen en de schuldbemiddeling vanaf verzoek saldo opgave tot aan een geslaagde bemiddeling?
  We zijn momenteel bezig om dit vorm te geven. Zodra de functie omschrijvingen klaar zijn, worden deze eerst getoetst bij de                werkgroep en vervolgens zullen deze met jullie worden gedeeld.
 1. Zijn er niet te veel veranderingen op dit moment? Flow zal een grote rol spelen in hoe wij zullen gaan werken, dat is nog niet uitgewerkt. Is het niet beter dat eerst een kans te geven en dan pas de organisatie daarop aan te passen?
  We zijn inderdaad ambitieus en we laten de verschillende processen hand in hand verlopen. Ondertussen werken we hard aan het      vormgeven van de diverse teams en afdelingen. Medewerkers krijgen de mogelijkheid om in een andere functie aan de slag te gaan    en te groeien in hun persoonlijke ontwikkeling. Er staat veel druk op de ketel, maar het biedt ook mogelijkheden om processen en      verdeling van werk beter in te richten.​
 1. De klant staat voorop in de ontwikkeling van deze transformatie. Is en/of wordt de OR betrokken bij dit proces voor de medewerkers?
  Met de OR hebben we de overlegstructuur geïntensiveerd. Daar worden alle onderwerpen besproken en komen signalen vanaf de        vloer zeker aan bod.

 

Vragen Bewind

 1. Wat wordt bedoeld met de rechtbank en een digitale koppeling?
  Met de rechtbank hebben we de zogenaamde Kei-koppeling getest. Dat is goed verlopen en zorgt ervoor dat we na livegang veel efficiënter informatie kunnen uitwisselen, zoals bijvoorbeeld rekening en verantwoording.
 2. Betekent dit dat SHV ook in de toekomst verzoeken dwangakkoord, Wsnp etc. kan indienen?
  Voorlopig kan dat nog niet, omdat we zelf nog niet zover zijn en de rechtbank ook niet. Het staat wel op de wensenlijst voor de toekomst.
 3. Wat bedoel je met datagedreven?
  De emotie is er altijd, bij de klant, de opdrachtgever en natuurlijk ook bij ons. We willen onze besluiten zoveel mogelijk baseren op basis van data. Bijvoorbeeld: hoeveel klachten hebben we, waar gaan die klachten over, hoe leren we daar van, hoe voorkomen we het in de toekomst.