Bewindvoering

Mensen die door ziekte, leeftijd, problematische schulden of bijzondere omstandigheden hun geldzaken niet meer kunnen of willen regelen, hebben de mogelijkheid om bewindvoering aan te vragen. PLANgroep voert bewind niet zelf uit, maar werkt daarbij samen met bewindvoeringskantoren. Na een intake gesprek met u wordt bekeken welke bewindvoerder u gaat helpen. De bewindvoerder neemt na overleg dan de volledige financiële zorg van u over, meteen vanaf de start, zodra de beschikking van de rechtbank binnen is.

Meer informatie?

  • Wij geven graag voorlichting over bewind, mentorschap en curatele. Dit doen wij voor medewerkers van hulpverlenende organisaties zoals beschermde woonvormen, wijkteams, zorgboerderijen, maatschappelijk werkers, dak- en thuislozenopvang en nog vele anderen.
  • Natuurlijk geldt dit ook voor cliënten.
  • We kunnen met u de huidige samenwerking bespreken en/of nieuwe werkafspraken maken.
  • Het bespreken van casuïstiek is mogelijk.

Wij komen graag bij u langs. Uiteraard is onze voorlichting vrijblijvend en gratis.

Wilt u meer informatie of een afspraak?

Neem dan contact op met onze relatiemanager:

 

NVVK – de landelijke branchevereniging voor schuldhulpverlening, bewindvoering en budgetbeheer.

Het is onze ambitie om de beste dienstverlener op het gebied van financiële zorg te zijn en een belangrijke bijdrage te leveren aan de brede schuldenaanpak in Nederland. Wij doen dit door duurzame maatwerk oplossingen te bieden. We zijn toonaangevend, innovatief, hebben oog voor het persoonlijk aspect en maken gebruik van de nieuwste technologieën. De leidende kernwaarden uit de NVVK belofte en gedragscodes zijn bepalend voor onze ambities. We werken volgens deze principes en ze zijn hierom ook terug te vinden in onze gehele organisatie. Van beleid tot proces en bij alle medewerkers! Continue verbetering is ons streven!

PLANgroep onderschrijft de NVVK belofte en de gedragscodes. Deze lees je hier terug: