Budgetbeheer

Ruim 7000 cliënten maken gebruik van budgetbeheer van PLANgroep. Budgetbeheer zorgt voor financiële rust en stabiliteit en vergroot de slagingskans van een schuldregeling. Budgetbeheer is voor mensen die het lastig vinden om hun inkomsten en uitgaven in evenwicht te houden. Budgetbeheer creëert ruimte bij de cliënt voor coaching. Zo krijgt de cliënt weer grip op zijn financiën en kan de cliënt op termijn weer zelf zijn financiën beheren. Zo zorgen we voor een duurzaam resultaat.

Hoe werkt het?

Bij budgetbeheer machtigen cliënten PLANgroep om hun inkomen te ontvangen en daarvan alle afgesproken betalingen te voldoen. PLANgroep opent hiervoor een speciale rekening op naam van de cliënt. Wij bieden verschillende budgetbeheerpakketten. De keuze van het pakket bepaalt in welke mate de budgetbeheerder de cliënt ondersteunt. Dit varieert van alleen de vaste lasten betalen tot een totaalpakket, inclusief belastingaangifte en de aanvraag van toeslagen.