Schulden.nl

Meer dan een miljoen mensen heeft financiële problemen en wacht te lang met het zoeken van hulp. In deze periode wordt de schade voor alle betrokken partijen alleen maar groter. PLANgroep en Zuidweg & Partners zijn daarom gestart met Schulden.nl. Schulden.nl organiseert vroegsignalering van schulden via schuldeisers en biedt passende hulp aan de schuldenaar. Door snel in te grijpen is een achterstand vaak nog makkelijk op te lossen en worden problematische schulden en grote maatschappelijke kosten voorkomen. De directe aanpak van Schulden.nl verhoogt de kans op terugbetaling van de achterstand en versterkt het klantbehoud.

Hoe werkt Schulden.nl?

Met dit initiatief bieden we klanten met een betalingsachterstand snel en gratis hulp. Aangesloten organisaties zoals verzekeraars, woningcorporaties en energiebedrijven betalen de dienstverlening van Schulden.nl. Zij wijzen klanten met een betalingsachterstand op Schulden.nl voor hulp. De klant meldt zich vervolgens zelf aan bij Schulden.nl. Binnen 48 uur volgt telefonisch contact en zoeken we direct met de klant naar een oplossing. Bij complexere betalingsachterstanden maakt Schulden.nl binnen twee weken een inventarisatie van de totale financiële situatie van de klant en biedt Schulden.nl de klant een oplossingsperspectief. Daarna volgt, indien noodzakelijk, warme verwijzing naar bijvoorbeeld de gemeente die de klant verder helpt.