Schuldpreventie en voorlichting

Voorkomen is beter dan genezen. PLANgroep is graag uw partner bij schuldpreventie en voorlichting. Wij lopen voorop als het gaat om nieuwe inzichten, projecten en ontwikkelingen op het gebied van preventie.

Preventie inrichten

Preventiecoördinatoren van PLANgroep maken in samenwerking met lokale partners een preventieplan voor uw gemeente. Op basis van onze ervaring kunnen wij u een breed palet aan preventieactiviteiten voor verschillende doelgroepen aanbieden. Wij kunnen het preventieplan ook uitvoeren. Preventie draagt bij aan bewustwording op financieel gebied en zorgt voor meer financiële zelfredzaamheid. Preventie voorkomt complexe schulden en beperkt hoge kosten voor: schuldeisers, gemeenten en schuldenaar.

Preventie-activiteiten

PLANgroep heeft een uitgebreid aanbod van preventiemiddelen voor alle doelgroepen en leeftijdsgroepen. Alle preventieactiviteiten worden gegeven door gespecialiseerde medewerkers. Wij geven financiële educatie op scholen op alle niveaus. PLANgroep is partner van de Week van het geld. Ons preventieteam staat voor u klaar om deze week in uw gemeente te organiseren: van een bezoek van Mister Cash, voorstellingen zoals ‘Meneer Beer’, lespakketten, gastlessen tot een geldmarkt. Met de activiteiten wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. Ook voor ouders organiseren we activiteiten over de financiële opvoeding. Financiële opvoeding is belangrijk, het voorkomt schulden op latere leeftijd. Kinderen die al jong zelf leren kiezen waar zij hun geld aan uitgeven, komen later minder vaak in de financiële problemen.

Trainen netwerkpartners en vrijwilligers

Andere preventieactiviteiten zijn het trainen en voorlichten van netwerkpartners en vrijwilligers en het verbeteren van samenwerking tussen de verschillende partijen werkzaam op het gebied van schuldpreventie.