Samenwerking CollactiveBMK en Schulden.nl

CollactiveBMK uit Eindhoven en Schulden.nl, een joint venture van PLANgroep en Zuidweg & Partners, gaan een samenwerking aan om schuldenaren met financiële problemen te helpen. CollactiveBMK wijst debiteuren die financiële hulp nodig hebben op de gratis hulp van Schulden.nl.

“In onze branche zie je veel collega bedrijven die de intentie hebben om invulling te geven aan een maatschappelijk verantwoorde manier van incasseren. Wij proberen op deze manier samen met Schulden.nl die intentie concreet in te vullen. Dit past perfect in het streven van CollactiveBMK om oplossingsgericht te werken naar een financiële gezonde huishouding, zowel bij particulieren als bij bedrijven. Er mag niet vergeten worden dat er achter ieder dossier een mens schuilt”, aldus Henry Schaefer, directeur van CollactiveBMK.

Wat doet Schulden.nl

Binnen enkele weken brengt Schulden.nl de omvang van het schuldprobleem in kaart en wordt de schuldenaar naar het juiste loket of de beste oplossing begeleid. De kosten worden gedragen door de schuldeiser, die daarmee de kans op een geslaagde schuldenoplossing en dus betaling van de vordering aanzienlijk vergroot. Dit proces zal – indien van toepassing – altijd in samenspraak gaan met de opdrachtgever van CollactiveBMK.

Waarom samenwerking met Schulden.nl?

“Meer dan een miljoen mensen heeft financiële problemen. Mensen met problematische schulden komen veel te laat bij de schuldhulpverlenende instanties terecht. Meestal duurt dat zo’n 5 jaar. In deze periode wordt de schade voor alle betrokken partijen alleen maar groter. Met Schulden.nl kunnen schuldeisers dit proces doorbreken”, legt Anne-Mieke de Peuter uit, directeur van PLANgroep. Schulden.nl zorgt ervoor dat in een vroegtijdig stadium – via één kanaal – passende hulp wordt geboden. Zo wordt de schade voor schuldenaar en schuldeisers geminimaliseerd en worden hoge maatschappelijke kosten voorkomen.