Test aanpak ketensamenwerking DATT Werkt!

DATT Werkt! is een aanpak om gemeenten te ondersteunen bij ketensamenwerking in het kader van ‘Duurzame bestrijding van armoede en schulden’. Inmiddels zijn we druk met het toetsen van de aanpak in de praktijk. Zo heeft de afgeronde pilot van DATT Werkt! in de gemeente Venlo waardevolle informatie opgeleverd om de ketensamenwerking te versterken. Veel van de informatie is als input verwerkt in het nieuwe beleidsplan van Venlo. In Zaltbommel is de pilot succesvol afgerond met interessante workshops over plaatselijke initiatieven in het kader van armoedebestrijding en kan de brede beweging tegen armoede verder aan de slag met de opgehaalde speerpunten.

Pilot in Lansingerland

In de gemeente Lansingerland hebben we ook de aanpak van DATT Werkt! getoetst. Opvallend is dat het ketenspel iedere keer goed wordt ontvangen. Het zet de ketenpartners aan om na te denken over vragen als:

  • Wat weet ik eigenlijk zelf over armoede?
  • Ken ik mijn ketencollega’s eigenlijk wel?
  • Wat is er allemaal voor de hulpbehoevende burger?

Het spel geeft vooral inzicht in elkaar én de hulpzoekende burger. Tijdens de conferentie op 6 april was Satcha Maduro te gast. Zij is bekend van de tv serie Schuldig. Zij sprak vanuit haar ervaring als coach en maatschappelijk werker in combinatie met ervaringsdeskundigheid op het gebied van armoede en schulden. Het was voor de deelnemers een indrukwekkend en inspirerend verhaal.

Formulieren-bijeenkomst in de gemeente Ommen

In Ommen kregen ketenpartners de opdracht om zelf op zoek te gaan naar bepaalde digitale aanvraagformulieren. Bijvoorbeeld voor kwijtschelding. Dat bleek soms een behoorlijke zoektocht en ook het invullen viel niet altijd mee. De theorie over schaarste en de invloed van systeemwereld/leefwereld kwamen mooi samen in deze praktische opdracht. Na de eigen zoektocht heeft de Stichting Lezen en Schrijven een presentatie gehouden over de samenhang tussen armoede en laaggeletterdheid. Een belangrijk onderwerp om rekening mee te houden.

Pilot in gemeente Schiedam

Ook in Schiedam zijn we gestart met DATT Werkt! Eind maart 2017 was de eerste werkbijeenkomst met sleutelfunctionarissen in Schiedam. Doel is de infrastructuur rond armoede en schulden te versterken. Op dinsdag 30 mei is voor alle Schiedammers en Schiedamse organisaties die armoede bestrijden een DATT Werkt! proeverij. Een interessante, interactieve en smaakmakende Conferentie over armoede die mensen en organisaties verbindt.

Volg DATT WERKT op LinkedIn en Twitter

U kunt DATT Werkt! volgen via LinkedIn en Twitter.