Vroegsignalering: wat houdt het in?

Sinds 1 januari 2021 zijn vastenlastenpartners (denk hierbij aan verhuurders van woningen, drinkwaterbedrijven, energieleveranciers en zorgverzekeraars) verplicht gemeenten een seintje te geven op het moment dat hun klanten kampen met betalingsachterstanden. Deze regeling heet vroegsignalering en zorgt ervoor dat gemeenten inwoners met schulden in een vroeg stadium hulp kunnen bieden, waardoor ergere betalingsachterstanden voorkomen worden.

Na het ontvangen van het seintje, zijn gemeenten verplicht de desbetreffende inwoner uit te nodigen voor een gesprek. Dit is geheel vrijblijvend; de persoon met schulden kan er altijd voor kiezen de hulp te weigeren.

Probleem
De verplichtstelling van vroegsignalering is ingevoerd, omdat voorheen slechts een beperkt deel van de inwoners met schulden zich direct meldde bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. Het gevolg? Mensen klopten pas na enkele jaren aan, op het moment dat de schulden al torenhoog waren. Vroegsignalering helpt dit te voorkomen. Zo is zelfs bekend dat het merendeel van de inwoners die hulp accepteert, genoeg heeft aan een quickfix waarin het geldprobleem binnen slechts 28 dagen kan worden opgelost.

Project Vroegsignalering schulden landt in Nederland
Vroegsignalering is pas sinds 2021 verplicht, maar onze projectmanagers ondersteunen gemeenten al jaren bij een zo’n effectief mogelijke inrichting van de regeling. Zo zijn we één van de initiatiefnemers van het project Vroegsignalering schulden landt in Nederland. Dit in 2019 opgezette project had als doel vroegsignalering meer bekendheid te geven onder gemeenten. Door middel van onder andere landelijke informatiebijeenkomsten en standaard documenten heeft het project nog voor de verplichtstelling van de regeling tientallen gemeenten geïnformeerd en geadviseerd over het opzetten van vroegsignaleringsprojecten.

Vroegsignalering 2.0
Vroegsignalering werkt; eerder onbenaderbare doelgroepen zijn een stuk bereikbaarder en kunnen sneller worden geholpen. Maar uiteraard is er altijd ruimte voor verbetering. Om deze reden heeft PLANgroep recentelijk het project Vroegsignalering 2.0. opgestart. In dit project voeren we extra evaluaties uit bij onze aangesloten gemeenten om te kijken hoe we het proces van vroegsignalering efficiënter kunnen maken. Op deze manier kunnen we in de toekomst beter maatwerk leveren op basis van eerdere ervaringen, waardoor nog meer mensen vroegtijdig geholpen kunnen worden bij het voorkomen van een grotere schuld.

Meer weten over vroegsignalering?
Vroegsignalering van schulden werkt
Vroegsignalering van schulden tijdens coronacrisis
Landelijke aanpak vroegsignalering schulden nabij

Eén op de vijf Nederlandse huishoudens heeft te maken met betalingsachterstanden. Voor deze mensen duurt de maand altijd nét een aantal dagen te lang. Geldproblemen kunnen zorgen voor een flinke dosis stress en het gevoel dat het einde zoek is. Het komt dan ook regelmatig voor dat mensen met betalingsachterstanden in een negatieve spiraal terechtkomen, waardoor kleine betalingsachterstanden uitgroeien tot problematische schulden. Neem in het geval van schulden dan ook altijd contact op met uw gemeente. Zij kunnen u kosteloos helpen.