beleidsontwikkelaar Schulddienstverlening

Locatie: regio Eindhoven

Introductie

Voor een gemeente in de regio Eindhoven zijn wij op zoek naar een beleidsontwikkelaar schulddienstverlening voor 32 uur per week. Het betreft een tijdelijke opdracht vanaf 1 maart 2020 tot het eind van het jaar.

Functie

De beleidsontwikkelaar die we zoeken heeft kennis van de onderwerpen:

 • Participatiewet (bijzondere bijstand);
 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;
 • Inkomensondersteunende maatregelen (Kindpakket, CAV, Compensatieregeling eigen bijdrage WMO, Individuele Studietoeslag, Individuele inkomenstoeslag, etc);
 • Aanpalende terreinen (Inkomensbeheer, WSNP, Ontwikkelingen rondom bewindvoering, kwijtschelding gemeentelijke heffingen);
 • Kennis van het speelveld (CAK, CJIB, Belastingdienst incl toeslagenstelsel, grote landelijke partijen (zorgverzekering, energie, woningbouwcorporaties, etc).

Takenpakket

De beleidsontwikkelaar is belast met taken rondom de uitvoering, monitoring en bijstelling van het uitvoeringsplan Aanpak armoede en schulden. Middels dit uitvoeringsplan wordt de doorontwikkeling richting een preventiever en meer integraal beleid op gebied van armoede en schulden beoogd. Actuele onderwerpen die dit jaar worden opgepakt zijn onder andere:

 • Uitvoering pilot vroegsignalering van schulden;
 • Uitvoering minima effectrapportage;
 • Doorontwikkeling Kindpakket in relatie tot jeugdvriendelijke stad;
 • Doorontwikkeling inkomensverklaring;
 • Inrichting budgetbeheer en – coaching;
 • Alternatieve mogelijkheden voor CAV;
 • Versterking, samenwerking met lokale partners(maatschappelijke partners, onderwijs, bewindvoerders, rechtbank, etc);
 • Preventieactiviteiten;
 • Jongeren en schulden;
 • Armoede onder ouderen (Meedoen 55+);
 • Onderhoud van bestaande beleidsregels P-wet en Wgs in relatie tot diverse ontwikkeling (landelijk, jurisprudentie, lokaal);
 • Beleidsontwikkeling en doorontwikkeling;
 • Financieel beleid, waaronder tegemoetkomingen vaststellen en monitoren ontwikkelingen in uitgaven en dekking;
 • Samen met uitvoering (kwaliteitsmedewerkers en financiële administratie) zorgdragen voor implementatie van beleid;
 • Contractmanagement en relatiebeheer in het kader van subsidies en inkoop;
 • Afstemming met de Peelgemeenten, Senzer, intern met diverse afdelingen, B5, G40;
 • Verbetering uitvoering inkomensverklaring;
 • Verankeren van diverse pilots in regulier beleid (waaronder pilot opkopen schulden);
 • Advisering wethouder in het kader van VNG commissie PSI.

De ideale kandidaat

Je hebt een stevige persoonlijkheid met ruime inhoudelijke kennis en ervaring. Naast de standaard ‘kennis, vaardigheden en (kern)competenties’ die horen bij de functie van een Ontwikkelaar sociaal domein ben jij ook in staat om te denken vanuit transformatie en innovatie en beschik jij over goede adviesvaardigheden. Je bent een netwerker en je weet bovendien goede verbindingen te leggen tussen beleid en uitvoering.


Functie-eisen

 • minimaal HBO, bij voorkeur WO denk- en werkniveau;
 • politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
 • hoofd- en bijzaken kunnen scheiden;
 • kennis (juridisch/wetstechnisch) van P-wet (bijzondere bijstand) en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;
 • goede mondeling en schriftelijk uitdrukkingsvaardigheden.

Qua persoonlijkheid zoeken we iemand met een positieve grondhouding en een dienstverlenende instelling.

Natuurlijk vind je je in de kernnormen, die staan voor onze cultuur.

 • Mensen: verbinding, samenwerking, open houding, teamgericht;
 • Verandering: aanpassing aan omgeving, flexibiliteit, omgaan met tegengestelde belangen;
 • Resultaat: doelgerichtheid, plannen & organiseren;
 • (Vak)intelligentie: nieuwsgierig, nieuwe ideeën aandragen, omgaan met complexiteit.

Aanbod

Voor deze vacature bieden wij een projectovereenkomst tot het eind van het jaar met kans op eventuele verlenging. Daarnaast bieden wij aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een voordelig pensioen.

Inlichtingen

Ralph Karstens +

Sollicitatie

Ralph Karstens +