Vroeg eropaf

Met Vroeg Eropaf wachten we niet tot de klant zichzelf meldt, maar gaan we naar de klant toe. Inwoners met achterstanden komen zo veel eerder in beeld. PLANgroep helpt gemeenten bij de voorbereiding, inrichting en uitvoering van Vroeg Eropaf. Met deze aanpak bereiken we 70% van de doelgroep. Maar liefst 80% van deze groep is met onze vroegtijdige hulp geholpen en hervat de reguliere betalingen. De overige 20% gaat door naar schuldhulpverlening en/of andere hulpverlening. Door deze actieve benadering is de klant eerder bereikt en krijgt de klant sneller adequate hulp.

Naar de klant toe

Door naar de klant toe te gaan, bereiken we een doelgroep die zich (nog) niet zelf meldt bij de reguliere (schuld)hulpverlening. Deze aanpak voorkomt dat mensen in ernstige (schuld)problemen komen en dat langdurige en zware (schuld)hulpverleningstrajecten nodig zijn om tot een oplossing te komen.

Hoe werkt het?

De convenantpartners, woningcorporaties, energie- en waterleveranciers, zorgverzekeraars en overige crediteuren melden betaalachterstanden van hun klanten op een vast moment in de maand. Bij twee of meer betaalachterstanden gaat er een melding naar de het team Vroeg Eropaf om ‘eropaf’ te gaan. De hulpverleners gaan in gesprek met de klant. Ze focussen niet alleen op de financiën, maar kijken naar alle problemen binnen het gezin. Zo werken we aan een duurzame oplossing.